Kungsvägens musiker har tilldelats
Pro Musica Stiftelsens stipendium 7.6.2012.

Finska Kulturfondens Egentliga Finlands regionalfond valde Kungsvägens musikers verksamhet till landskapets mest framstående kulturprojekt år 2010.

Kungsvägens musiker har tilldelats Gärning 2011‑hedersomnämnandet på Europa-dagen 9.5.2009 av Stiftelsen Åbo 2011.

 

Alla orkestrar och körer är inte likadana

153

Kungsvägens musiker är en professionell barockorkester och kör som har sin hemort i Åbo. Ensemblen är grundad år 2008. Kungsvägens musiker har skapat sig en egen nisch inom fältet för tidig musik i Finland och väckt uppmärksamhet med sin säregna repertoar och sina högklassiga konsertproduktioner. Tyngdpunkten i ensemblens repertoarplanering ligger på att lyfta fram okända verk av både kända och okända europeiska kompositörer.


Orkester och kör

Kungsvägens musiker består av både en barockorkester som spelar på tidsenliga instrument och av en kör där sångarna är insatta i tidiga musikens uppförandepraxis. Utgångspunkten i ensemblens verksamhet har uttryckligen varit att förena orkester och kör till en enhetlig, sammansvetsad helhet. I repertoarplaneringen syns detta i att dess hörnstenar utgörs av stora verk skrivna för solister, kör och orkester.

Kungsvägens musikers instrumentalister och korister uppträder givetvis också regelbundet med egna instrumental - och a cappella-konserter. Ensemblens storlek och besättning varierar således från produktion till produktion enligt vilken typ av konsert det är fråga om och enligt de verk som framförs.

Redan från och med början av sin verksamhet har Kungsvägens musiker varit en professionell ensemble. Utöver yrkesmusiker engageras också dansare och representanter av andra yrkesgrupper inom kulturfältet i produktionerna. Internationellt samarbete har varit en naturlig del av verksamheten redan från början. Ett stort antal utländska solister och dirigenter har gästat ensemblen, och man anställer också kontinuerligt orkestermusiker från andra europeiska länder.

Okända verk och unika produktioner

Kungsvägens musiker har specialiserat sig på att framföra okända verk av både kända och okända europeiska tonsättare. Tyngdpunkten ligger på 1600- och 1700-talens musik. En stor del av repertoaren består av kompositioner som sällan, om någonsin, har framförs i Finland. Tiotals verk har fått sin urpremiär i Finland på Kungsvägens musikers konserter.

Kungsvägens musikers konserter är alltid individuella, unika produktionshelheter. I konsertplaneringen tar man hänsyn till säregenskaperna hos de framförda verken, konsertplatsen, tidpunkten osv. Produktionerna kännetecknas också av omfattande historisk bakgrundsforskning, något som publiken erbjuds möjligheten att ta del av genom de informativa, tvåspråkiga programbladen.

Produktionerna genomförs i samarbete med städer, kommuner, församlingar och andra kulturaktörer. Kungsvägens musikers verksamhet har kontinuerligt utvidgats och fått en allt större regional och nationell synlighet. Flera av konserterna har radierats och sänts på YLE Radio 1-kanalen.

Längs Kungsvägen och andra vägar

Kungsvägen är en sekelgammal postrutt från Bergen till Sankt Petersburg. Längs den har även de kungliga, de lärda och konstnärerna färdats genom tiderna. Kungsvägens musiker har bildats av musiker som är bosatta längs denna rutt.

Ensemblen färdas förutom längs Kungsvägen även på andra vägar, eftersom en av grundprinciperna för verksamhet att föra stora konsertproduktioner till mindre orter där man mycket sällan erbjuds möjligheten att ta del av motsvarande, högklassiga konsertupplevelser.

Kungsvägens musiker har en start anknytning till sin hemregion Egentliga Finland, och genom ensemblen har också hemstaden Åbos kulturliv berikats av kontinuerlig barockmusikverksamhet.

Markus Yli-Jokipii var dirigent och konstnärlig ledare för Kungsvägens musiker åren 2009-2015.
Sami Palsio har varit intendent för ensemblen alltsedan verksamheten började. Biträdande intendent är Maria Hjerpe.

 

91

 

Konsertserie som presenterar ovanliga instrument

År 2012 inledde Kungsvägens musiker en serie konserter som presenterar ovanliga historiska instrument som numera så gott som helt försvunnit från konsertscenerna, men för vilka bland andra flera av den klassiska periodens tonsättare har skrivit verk. Den första konsertens soloinstrument var glasharmonikan. På Konstens natt 2013 fortsatte serien med den italienska barockfagottisten Paolo Tognons besök i Åbo. På trettondagen 2014 uppförde Kungsvägens musiker Marc-Antoine Charpentiers Te Deum, och då ingick en historisk serpent i orkesterns besättning. Konserten avslutades med Rondeau-satsen ur Les Indes galantes av Jean-Philippe Rameau, i vilket instrumentet som kallas kinesisk hatt kunde höras veterligen för första gången i Finland.

I augusti 2014, på Konstens natt, gästades Kungsvägens musiker av grundaren av den legendariska barockorkestern La Petite Bande, Sigiswald Kuijken. Han spelade som solist både på det historiska instrumentet violoncello da spalla och på barockviolin. På Konstens natt ett år senare uppträdde italienska Eleonora Vulpiani som solist på det sällan hörda instrumentet lira-chitarra.

 

Konsertbiljetter och förhandsförsäljning

 • Kungsvägens musikers biljettförsäljning har flyttat till Ticketmaster (f.d. Lippupalvelu) från och med början av år 2017.
 • Biljettförsäljningen vid dörren börjar en timme före konserten.
 • Förhandsförsäljningen av biljetter sker via Ticketmaster. Vänligen observera att det på alla konsertplatser inte ordnas förhandsförsäljning.
 • Ticketmaster Finland har ca 100 ombud hos vilka man kan köpa biljetter och lösa ut reserverade biljetter. Reservationer kan också lösas ut i alla R-kiosker. Ombuden uppbär serviceavgift i samband med att biljetterna köps eller avhämtas.
 • Vid konserter för vilka det anges tre olika biljettpris är kategorierna följande: normalpris / pensionärer / studerande och arbetslösa.
 • Biljetter kan förhandsbeställas per telefon eller e-post.
 • Biljetter kan betalas med Kultursedlar.

  136

 

Övriga tjänster

 • Förhandsinformation om kommande konserter per nyhetsbrev eller e‑post: sänd dina kontaktuppgifter till adressen Kungsvägens musiker, Tureborgsgatan 8, 20100 Åbo eller till maria [dot] hjerpe [at] kuninkaantienmuusikot [dot] fi.
 • Reservering av platser för rörelsehindrade.
 • Kungsvägens musiker kan beställas till både privata tillställningar och företagstillställningar.
 • Kungsvägens musikers verksamhetsmodell gör det möjligt att ordna konserter, fester och mottagningar också med kort varsel. Även fullständig cateringservice kan anslutas till tillställningarna.
 
 

Historiskt framförande av 400 år gammal Matteuspassion i Åbo

71 På våren 2013 uppförde Kungsvägens musiker den tyska tonsättaren Melchior Vulpius 400 år gamla Matteuspassion. Enligt historiska källor är verket veterligen den första flerstämmiga kompositionen som någonsin har framförts i Finland.
Passionens fyra uppföranden i samband med gudstjänster i Loimaa, Nousis, Åbo och Bjärnå väckte stort intresse hos publiken.

På påsken 2014 framfördes passionen i Taulumäki kyrka i Jyväskylä inför en rekordstor publik på ca 600 personer. Ett år senare, på palmsöndagen 2015, återvände verket till Vasatrakten efter en veterligen cirka 300 år lång paus. Passionen framfördes i Lillkyro kyrka vid en historisk gudstjänst som besöktes av närmare 800 personer.

 

***   ***   ***


Kungsvägens musiker uppträdde för det svenska kungaparet

36 Foto: Juha Vainio
Kungsvägens musiker framförde musik från 1700-talets svenska hov vid en tillställning som ägde rum i Åbo slott i början av september 2012. Programmet bestod av musik av Francesco Uttini. Samtliga verk hade inte tidigare uppförts i Finland.
Vid tillställningen, som samlade representanter från över 20 olika länder, närvarade även kung Carl XVI Gustaf av Sverige och drottning Silvia.


***   ***   ***


Kungsvägens musiker i Kapellan i Sankt Petersburg

Kungsvägens musiker - barockorkester, kör och solister - uppträdde 29.10.2011 inför en fullsatt sal i Kapellan i Sankt Petersburg. Kapellan är en av Rysslands mest legendariska konsertsalar och har ansetts ge ett ansikte åt det ryska musiklivet. Kapellans historia sträcker sig flera hundra år tillbaka i tiden. Som exempel på de berömda tonsättare och dirigenter som varit verksamma inom Kapellan kan nämnas Glinka, Paisiello, Cimarosa och Rimskij-Korsakov.
Kungsvägens musikers konsert i Kapellan var historisk såtillvida att det här var första gången någonsin då en finländsk ensemble uppträdde i denna konsertsal.

 
 

Samarbetspartners

Fiori Musicali

Åbo konservatorium

Åbo och S:t Karins kyrkliga samfällighet