LUTHER 2017 - REFORMATIONEN 500 ÅR

År 2017 räknas det ha gått 500 år sedan reformationen började. Den tyska prästen och teologen Martin Luther publicerade sina 95 teser i Wittenberg år 1517. Teserna kom att leda till splittring inom den katolska kyrkan och till att den protestantiska kyrkan bildades. Utvecklingen har sedermera påverkat hela världshistorien, och den har också varit av stor betydelse för kyrkomusiken.

Kungsvägens musiker är den första finländska kulturaktören som har undertecknat Luther 2017-jubileumsårets licensavtal och blivit godkänd som jubileumsårets samarbetspartner.


Tre Matteuspassioner


Kungsvägens musiker har sedan 2013 framfört sex gånger Matteuspassionen som tonsatts av tysken Melchior Vulpius. Verket är veterligen den första flerstämmiga kompositionen som någonsin har framförts i Finland. Samtliga framföranden har skett i gudstjänstkontext och de har väckt stort intresse bland publiken.

Under reformationens märkesår 2017 framförde Kungsvägens musiker tre Matteuspassioner som är tonsatta ännu tidigare än den passion som Vulpius skrivit (av Antoine de Longueval, Jakob Meiland och Johann Walter). De kan sägas vara "världshistoriens första passionskompositioner". Framförandena gjordes i samarbete med Åbo och S:t Karins kyrkliga samfällighet och de var en del av märkesårets festligheter.

De tre sällan hörda Matteuspassionerna framfördes i Åbo domkyrka 11.3, 8.4 och 20.5.

Varje passionsframförande föregicks av en öppen föreläsning som var anknuten till reformationstemat.


130